STYLE SWITCHER

Choose Colour style

Tek Pencere Sistemi – Bedelsiz İhracat Uygulaması
13 Ağu
0
Ağustos 13, 2016
Güncel Gümrük Konuları

Sirküler Tarih/No: 10.05.2016/460

Sayı : 4624 İstanbul,10.05.2016

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı( GTB) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ticaretin Kolaylaştırılması Dairesi’nce 02.05.2016 tarih ve 2016/39 sayılı ‘‘ Tek Pencere Sistemi- Ekonomi Bakanlığı (2016/39)” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile; 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2012/6 sayılı ‘‘Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi” nin yaygınlaştırılması çalışmalarının devam ettiği,

Bu çerçevede, 12.07.2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren (İhracat:2008/12) sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ’in 2inci maddesinin; (a) ve (b) bentlerinde sayılan eşyanın aynı Tebliğin 3üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’nce verilen 0953 kodlu TPS- Bedelsiz İhracat İzni’ne ilişkin başvuruların yükümlü tarafından ‘‘e-başvuru” sistemi aracılığıyla İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne iletilmesi ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde 2008/12 Sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ kapsamında verilecek izin belgelerinin 29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’nce düzenlenecek 0953 kodlu TPS- Bedelsiz İhracat İzni verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin ne şekilde yapılması gerektiği Ek’te açıklanmaktadır.

02.05.2016 tarih ve 2016/39 sayılı ‘‘Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (2016/39)” konulu genelge yayımlandıktan sonra, aynı konudaki 26.04.2016 tarihli ve 2016/23 sayılı Genelge yürürlükten kaldırıldığı hususu bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK: 2016/39 Sayılı Genelge (2 Sayfa)

 

Post Your Comments:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir