STYLE SWITCHER

Choose Colour style

Milletlerarası Andlaşmalar
23 Ağu
0
Ağustos 23, 2016
Kanun - KHK-Yönetmelikler

1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi

1975 TIR Convention ( TIR Sözleşmesi İngilizce)

1975 TIR Sözleşmesi
EK-1
EK-2
EK-3
EK-4
EK-5
EK-6
EK-7
EK-8
EK-9
EK-10

TIR Sözleşmesi Metin ve Eklerindeki Yorum Notlarının Resmi Olmayan Tercümesi

Dünya Gümrük Örgütü Revize Kyoto Sözleşmesi

Dünya Gümrük Örgütü SAFE Standartlar Çerçevesi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma

Eşyanın Sınırdaki Kontrolünün Ahenkleştirilmesi Sözleşmesi

Gümrük İşbirliği Konseyi Kuruluş Anlaşması

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma

İstanbul Sözleşmesi (Geçici İthalat Sözleşmesi)

Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları Listesi

Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım ve İşbirliği Anlaşmaları

Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi

Milletlerarası Nakliyatta Kullanılan Paletlerin Gümrük Rejimine Dair Avrupa Sözleşmesi

Nairobi Sozleşmesi

Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi

SECI Merkezi Anlaşmasi

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Aranması, Zaptedilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi

Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi

Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesinin Ülkemiz ile Avrupa Topluluğu arasındaki Gümrük Birliğinin işleyişine dair esasları düzenleyen 1-2006 sayılı Kararı

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrükler 2020 Birlik Programına Katılımına ilişkin Anlaşma

Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi

 

Post Your Comments:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir