STYLE SWITCHER

Choose Colour style

Tareks İşlemleri Hakkında Herşey
13 Ağu
0
Ağustos 13, 2016
Faydalı Bilgileri

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Nedir?
TAREKS, güvenlik, kalite ve standartlara uygunluk açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak yapılmasına imkân veren web tabanlı bir yazılımdır.

TAREKS’in Amacı Nedir?
İhracat ve ithalat aşamalarında uygulanan denetimlerin, ekonomik ve ticaret koşullarına uygun, son teknolojinin imkânlarından yararlanarak çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Böylece, kamu kaynaklarının ve ekonomik kaynakların daha zamanlı, etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

TAREKS Neyi Değiştiriyor?
TAREKS, geleneksel olarak uygulanan ve ihracat ve ithalat aşamasında her partinin fiziki olarak denetlenmesi anlayışını değiştirmektedir. Yeni uygulamayla birlikte, ilgili kamu kurumlarınca belirlenen kıstaslara göre, ithalat ve ihracata konu ürünlerden riskli olanlar elektronik ortamda TAREKS tarafından belirlenecek ve fiziki denetimler bu ürünler üzerine yoğunlaşacaktır.

Hangi Ürünleri Kapsamaktadır?
TAREKS’in öncelikle ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulan kişisel koruyucu donanım, oyuncak, yapı malzemeleri, tıbbi cihaz, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanı, pil ve akümülatör gibi sanayi ürünleri ile ihracatta ve ithalatta kalite denetimine tabi tutulan tarım ürünlerini kapsaması öngörülmektedir. Ekonomi Bakanlığı tarafından Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleriyle yapılacak mevzuat düzenlemeleriyle birlikte aşamalı olarak TAREKS kapsamına alınacak ürün grupları belirlenecektir. Söz konusu düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanacak, ayrıca ticaret ve sanayi odaları gibi ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarına zamanlıca bildirilecektir.

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Uygulamasını Firmalar Nasıl Kullanacak?

Firmaların TAREKS’ i kullanabilmeleri için 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinde belirtilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Buna göre ilk aşamada, firma bilgileri sistemde tanımlanacaktır. İkinci aşamada, tanımlaması yapılmış firma adına TAREKS’de işlem yapacak kişiler kullanıcı olarak yetkilendirilecektir. Bu işlemlerin elektronik kısmı, Ekonomi Bakanlığı web sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünün “Firma Tanımlama” ve “Yetkilendirme Başvurusu” uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru, kullanıcıların Nitelikli Elektronik Sertifikaya ya da Mobil Elektronik İmzaya sahip olmaları halinde yapılabilecektir. Kullanıcılar ayrıca, elektronik ortamda yaptıkları başvuruda verdikleri bilgileri doğrulayan belgeleri Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Grup Başkanlıklarına ibraz ederek elektronik ortamda işlem yapar hale geleceklerdir. Başvuru işlemlerine ilişkin sonuçlar ilgililere e-posta aracılığıyla bildirilecek ve bu bildirimler resmi olarak kabul edilecektir.

Firma Tanımlaması” Hangi Firmalar İçin Yapılacaktır?

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin TAREKS aracılığıyla yerine getirilmesi halinde, bu işlemlere konu olacak firmaların TAREKS’ te tanımlanması gerekmektedir.

Kimler TAREKS’te Firma Tanımlaması Yapabilir?

Firma tanımlaması, firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler ya da bunların noter kanalıyla düzenlenmiş taahhütname çerçevesinde görevlendirdiği kişiler tarafından yapılır.

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Yardım Telefonları

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Telefonları

0 (312) 204 83 84 ( ivgind@ekonomi.gov.tr )

0 (312) 204 82 15 ( tuncf@ekonomi.gov.tr)

Kullanılmış Eşya TAREKS Uygulaması Yardım Telefonları

0 (312) 204 78 17 ( okure@ekonomi.gov.tr)

0 (312) 204 78 10 ( gokmeno@ekonomi.gov.tr )

0 (312) 204 78 04 ( iskenderc@ekonomi.gov.tr )

 

Post Your Comments:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir